Szakmai, pedagógiai munkacsoport

Működési terv

I. Általános leírás

Munkacsoportunk 2012/ 2013 nevelési évében azért jött létre, hogy irányvonalat adva komplex módon átfogja óvodai életünket. Különösképpen azért, hogy Don Bosco pedagógiai módszerét munkánkban eredményesen alkalmazzuk, lelkiségében elmélyedjünk.

A donbosco-i lelkületben átértelmezzük, keretbe foglaljuk az un. belső ellenőrzési tervet, ill. biztosítsuk, hogy az óvodapedagógusok, a nevelőközösség szakmailag minőségi munkát végezzenek. Fontosnak tartjuk, hogy törekvéseink megvalósítása első sorban pedagógusaink és a gyermekeink teljes személyiségéhez alkalmazkodjon.


II. Munkacsoportunk alappillérei:

Munkacsoportunk három témakörben, három felelős óvodapedagógus koordinálásában kölcsönösen kiegészíti egymást:

 • Don Bosco lelkiségnek megvalósulása.
 • Pedagógusok szakmai minőség munkájának fejlesztése.
 • Gyerek életkori sajátosságok figyelembe vétele, a gyerekközpontúság megvalósítása a munkánkban.


III. Munkacsoportunk tagjai:

2017/2018-as nevelési évtől

 • Hegedűsné Szollár Adrienn óvodapedagógus (csoportvezető)
 • Gyárfás Ildikó óvodapedagógus


IV. Célunk:

 • …,hogy a pedagógiai és a nevelői munkában a Don Bosco lelkület legyen jelen

  Feltételnélküli szeretetettel forduljunk a gyermekek felé, mert az adja nekik a biztonságérzetet és ez az alapja a nevelő és oktató munkánknak.

 • …, hogy nagycsoportos kor végére az óvodánkba járó gyermekek iskolaéretté váljanak.

  Szakmai munkánkat minőségileg fejlesztjük, egymásra odafigyelünk, megkeressük a dolgozók erősségét, segítünk a gyengeségében.

 • …, hogy minden gyermekekben meglássuk a jót a pozitívat, erősítsük az önbizalmát.

  „Minden fiatalban van egy pont, amelyen keresztül megnyerhető a jó ügy számára, minden nevelőnek elsőrendű kötelessége a szívnek ezt az érzékeny pontját megtalálni, és használni.” Don Bosco

 • Megbeszélések gyakoriassága: havonta.


V. Felelőségi témakörönként:

Don Bosco megelőző módszere is egy 3-as egységen alapult a szeretet, a vallásosság és az ésszerűség hármasán. Szeretnénk a munkacsoportunkat Don Bosco nevelési módszerére építeni, célunk, hogy a nevelői testületben belsővé váljon ez a 3-as egység.

Feladatunk, hogy elmélyedjünk Don Bosco megelőző módszerében, megismerjük személyiségét és továbbadjuk a kollegáknak, ezzel segítve a szakmai munka minőségét és a gyermekek fejlődését, hogy óvodás kor végére iskola éretté váljanak.

„Tudsz fütyülni ?!…” Don Bosco